Statement of Faith

Articles...

Links...

A Kereszt-Út (HELPS International Hungarian Section) konzervatív evangéliumi alapokon áll. Hitünk alapja és végsõ tekintélye a Biblia, amelynek 66 könyvében Isten kijelenti magát az emberiségnek. Sem teológiai irányzatok, sem felekezeti szabályzatok nem haladhatják túl a Biblia tekintélyét. Szolgálatunk célja az Evangélium hirdetése és Isten igazságainak tiszta továbbadása.
Itt Ausztráliában kazetta-missziót, gyülekezet alapítást végzünk; terjesztjük az evangéliumi magyar nyelvû kiadványokat (újság, könyv, stb.) és igyekszünk állást foglalni napjaink tévtanításaival szemben.




Send a letter to the WebSteward

© Copyright 1998 Kereszt-Út (HELPS International Hungarian Section) All rights reserved!